MNOGI OVO RADE TOKOM VOŽNJE! Nije kažnjivo, ali može da košta!

Na potrošnju goriva utiču svi veliki energetski potrošači u automobilu koji opterećuju motor. Poznato je da uključeni klima uređaj povećava potrošnju za 0,5 do 1 l/100 km, oborena svetla oko 0,1 do 0,2 l/100 km, a isto toliko i upaljena muzika!

Preglasna muzika smanjuje sigurnost prilikom vožnje, ometa vozača i onemogućava ga da čuje zvučne signale iz saobraćaja (druga vozila, motocikliste), pa se savetuje da uvek podesite muziku na umerenu jačinu i učinite vožnju ugodnijom, sigurnom i, pre svega, štedljivom.

Međutim, velika novina je to što nedavno sprovedena istraživanja pokazuju da čak i izbor muzike tokom vožnje veoma utiče na ponašanje vozača, odnosno na njegov stil vožnje kao i potrošnju!

Tokom vožnje su praćeni biometrijski podaci o otkucaju srca, nivoima stresa i telesnoj temperaturi, u odnosu na izbor muzike!

Rezultati su pokazali da su različite melodije menjale elektrodermalnu aktivnost i volumen protoka krvi, odnosno da vrsta muzike koju slušate u automobilu definitivno utiče na naš stil vožnje. Studija je došla do zaključka da se najefikasnija odnosno najekonomičnija vožnja odvijala za vreme slušanja Beethoven-a!

Ukratko, ako želite da pređete što više kilometra a da bude ekonomično, slušajte opuštajuće klasike poput Betovena, pritom vodeći računa da muzika bude umerene jačine.

Generalno gledano, preporuka je da tokom vožnje u automobilu slušate mirnije, laganije numere koje su usaglašene sa optimalnim brojem otkucaja srca (60 do 80 bitova u minuti), jer tada muzika opušta, što može biti naročito korisno kada se nađete u gustom gradskom saobraćaju, jer u tom slučaju muzika pomaže da se izolujete od spoljašnje vreve i usredsredite na vožnju.

Ostavite komentar