KADA STIŽE KONAČNO REŠENJE ZA PENZIJU Evo šta treba obavezno da uradite pre toga

Penzionerka se interesuje šta treba da uradi kako bi dobila konačno rešenje za penziju.

Kako je napisala u svom pitanju, ostvarila je pravo na starosnu penziju, ali je dobila privremeno rešenje.

Sada je zanima da li treba da podnese zahtev za konačno rešenje ili će ga Fond po službenoj dužnosti dostaviti, jer su se u međuvremenu stekli uslovi za to.

Iz Fonda PIO potvrdili su da konačno rešenje o ostvarivanju prava na penziju Fond donosi po službenoj dužnosti i to kada se otklone razlozi privremenosti rešenja, odnosno kada se pribave svi podaci koji su potrebni za donošenje konačnog rešenja.

Ako u roku od tri godine od dana pravosnažnosti privremenog rešenja nisu utvrđene nedostajuće činjenice i podaci, akontativni iznos penzije po privremenom rešenju postaje konačan, o čemu se donosi rešenje po službenoj dužnosti.

Ukoliko korisnik ima saznanja da su otklonjeni razlozi privremenosti, može i sam podneti zahtev za donošenje konačnog rešenja nadležnoj filijali.

Ostavite komentar