NEOSNOVANE PRIMEDBE NA RAD FONDA Ognjenović: Pritužbe roditelja zbog dužeg čekanja na rešenja o naknadi su loša namera ili potpuna neupućenost pojedinaca

Reagovanje na neosnovane primedbe na rad Fonda u pogledu prava korišćenja naknade za pomoć i negu drugog lica koje iskazuju roditelji dece sa teškoćama u razvoju 

Relja Ognjenović, direktor Republičkog fonda PIO, reagovao je na neosnovane primedbe na rad Fonda u pogledu prava korišćenja naknade za pomoć i negu drugog lica koje iskazuju roditelji dece sa teškoćama u razvoju

„Uz puno razumevanje roditelja dece sa teškoćama u razvoju, koja zbog zdravstvenog stanja koriste pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, reagujemo na orkestrirane prozivke upućene na račun Fonda PIO i direktora Fonda preko društvenih mreža zbog rokova u kojima se donose rešenja o ovom pravu.

Pritužbe na Fond zbog dužeg čekanja na rešenja su loša namera ili potpuna neupućenost pojedinaca u delatnost i nadležnosti institucija.

Da razjasnimo: Fond PIO ne prima zahteve i ne donosi rešenja o pravu na negu i pomoć drugih lica ukoliko ta lica, među kojima su i deca, nemaju staž osiguranja.

Lekarske komisije Fonda PIO rade uslužna veštačenja po zahtevima koje nam prosleđuju centri za socijalni rad i Nalaz lekara se, po obavljenom veštačenju, odmah vraća centrima, kako bi doneli rešenje i uveli lice u isplatu.

Svaki roditelj koji je ušao u postupak ostvarivanja prava za svoje dete dobro zna proceduru i nadležnosti, ali to, po svemu sudeći, ne umanjuje potrebu pojedinaca da pokrenu javnu hajku na što zvučnije ime.

Da li iza toga stoji pokušaj da javnim pritiskom ostvare pravo koje im po zakonu ne pripada ili, što je izvesnije, iskoriste tuđu tešku situaciju kako bi postigli političke poene, ne želimo da utvrđujemo.

Ono s čim želimo da upoznamo javnost jesu činjenice da je veštačenje ozbiljan i odgovoran postupak koji sprovode stručna lica – lekari specijalisti Fonda PIO i prosečno godišnje se obavi 17.000 veštačenja za potrebe centara za socijalni rad.

Država intenzivno jača sistemske preduslove za podršku deci i porodici, tako što su u propise uvedene retke bolesti, aktivno se primenjuje finansijska podrška porodici s decom, roditeljima je omogućeno da ostvare pravo na posebnu negu deteta, roditeljski dodatak za rođenje deteta je povećan 11 puta u odnosu na 2012. godinu, sa tendencijom daljeg povećanja …

U ovim aktivnostima Fond PIO i direktor Fonda PIO učestvuju ili direktno ili pružanjem pune podrške, negujući ideal porodice i dece kao najveće blagodeti društva, tako da je nekorektno, zlonamerno i besprizorno na ovu adresu upućivati zamerke i koristiti decu za neku ličnu dobit“, navodi se u saopštenju.

Ostavite komentar