TUŽAN SLUČAJ Predao zahtev za penziju i umro, porodica se pita šta sad da radi i da li ima neka prava na penziju

Zakonski naslednici imaju pravo na penziju od datuma ostvarivanja prava do poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo.

Kada je pre mesec dana baš vraćajući se iz penzijskog fonda, gde je podneo zahtev za penzionisanje, jer je stekao uslov za punu starosnu penziju, pao i preminuo na ulici, porodica ne samo što nije mogla da se oporavi od šoka nego nije ni znala da li papire treba da povuče iz penzijskog fonda ili ipak sačeka prvu penziju.

Supruga koja se javila redakciji kaže da zna da bi imao pravo na penziju da je dobio rešenje iako mu prva prinadležnost još nije ni isplaćena, ali ne zna da li isto važi i ukoliko je samo predao zahtev.

Ima, kaže, sina na redovnom školovanju, pa bi značila očeva penzija.

Iz Fonda PIO preciziraju da kada se pravo na porodičnu penziju utvrđuje po smrti osiguranika, pravo na porodičnu penziju se ostvaruje i isplaćuje od narednog dana u odnosu na dan smrti, pod uslovom da je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava.

Ukoliko je zahtev podnet posle isteka tog roka, a podnosilac zahteva u tom periodu nije bio u osiguranju, pravo na porodičnu penziju pripada mu najduže za šest meseci, piše Politika.

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, u slučaju smrti korisnika prava, iznosi penzije, odnosno novčane naknade pripadaju do poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik umro. Dakle, korisniku pripada ceo iznos penzije u mesecu u kojem nastupi smrt. U slučaju koji se navodi u pitanju, korisniku, odnosno njegovim zakonskim naslednicima, pripala bi penzija od datuma ostvarivanja prava do poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo, podsećaju iz Fonda.

Izmenama Zakona o PIO, koji se primenjuje od 1. januara ove godine, u slučaju smrti penzionera iznosi penzije i novčane naknade pripadaju do poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik umro, saopštio je Fond PIO.

Iz fonda su naveli da će za korisnike prava koji su preminuli počev od 1. januara ove godine od banaka i poverilaca tražiti povraćaj iznosa penzija i novčanih naknada koje korisniku ne pripadaju nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je preminuo. Pojašnjavaju da je, u skladu sa navedenim izmenama, banka obavezna da iznose penzija, odnosno novčane naknade koji su isplaćeni nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je penzioner preminuo, vrati fondu na njegov zahtev i ne može iz tih iznosa namirivati svoja potraživanja koja eventualno ima prema korisniku prava.

Isto važi i za poverioce kojima su uplaćena sredstva nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo, po osnovu realizacije obustave od penzije. U skladu sa ovom izmenom, menja se i član 111 Zakona o PIO, u smislu da se porodična penzija ostvarena posle smrti penzionera isplaćuje najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je penzioner umro.

To, pojašnjavaju iz Fonda PIO, znači da će se u slučaju smrti penzionera, počev od 1. januara ove godine, pravo na porodičnu penziju utvrditi i isplaćivati najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je korisnik umro, pod uslovom da porodični penzioner nije u tom periodu u osiguranju.

Fond PIO je kao primer naveo da u slučaju da penzioner premine 15. marta 2024. godine, pravo na porodičnu penziju onima koji bi je dobili pripada najranije od 1. aprila 2024. godine. Ovim izmenama zakona rešiće se problem naplate više isplaćenih iznosa penzije nakon smrti penzionera, a porodice preminulih korisnika neće biti oštećene.

 

Ostavite komentar