ZA 4 GODINE SOLIDARNU POMOĆ DOBILO PREKO 4.000 PENZIONERA U Prijepolju penzionersko Udruženje vodi brigu o svojim članovima

Organizovane su posete i izleti u kojima je bilo angažovano 306 članova, a 586 penzionera je koristilo banjsko lečenje i rehabilitaciju.

Za četiri godine solidarnu pomoć je dobilo 4.264 penzionera Prijepolja u ukupnoj novčanoj vrednosti od 7.287.560 dinara.

Za unapređenje materijalno-tehničkih uslova rada izdvojeno je 885.000 dinara.

Organizovane su posete i izleti u kojima je bilo angažovano 306 članova, a 586 penzionera je koristilo banjsko lečenje i rehabilitaciju.

Pružena je organizovana podrška penzionerima u nabavci ogreva i nekih životnih namirnica. Posebna aktivnost je iskazana u zdravstvenoj i preventivnoj zaštiti (naročito od koronavirusa), tako da je tom preventivom obuhvaćeno 1.346 penzionera, rečeno je na Izbornoj Skupštini Udruženja penzionera opštine Prijepolje koja je usvojila izveštaj o radu, utvrdila buduće zadatke i izabrala nove organe.

Na sednici je zaključeno da su u prethodnom izbornom periodu osnovni programski ciljevi i zadaci realizovani uglavnom uspešno. Prevaziđene su određene slabosti nastale u prethodnim izbornim aktivnostima (2020. godine), a volonterski rad svih izabranih predstavnika i timsko dogovaranje unapredili su realizaciju i rezultate u osnovnim oblastima angažovanja. Broj aktivnih članova Udruženja je kontinuirano povećavan i dostigao je cifru od 2.300.

Prioritetni zadatak odnosio se na zaštitu statusa i obezbeđenje materijalno-socijalne podrške za bolje uslove života penzionera sa najnižim penzijama.

Visok nivo postignuća ostvaren je u sportsko-rekreativnoj oblasti, u kojoj je, na raznim nivoima takmičenja, bilo angažovano 210 sportista penzionera, uz osvojena prva mesta na regionalnim Olimpijadama sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, kao i drugo i peto mesto na republičkoj Olimpijadi.

Na Skupštini Udruženja rečeno je i da je potrebno sadržajno unaprediti aktivnosti u oblasti kulturnog amaterizma i organizovanju druženja i zabava penzionera.

Udruženje penzionera Prijepolja u protekle četiri godine je obezbeđivalo sredstva iz više izvora, uz odgovarajuću saradnju sa većim brojem organizacija, ustanova i preduzeća, a naročito sa donatorima, Savezom penzionera Srbije, Republičkim fondom PIO, opštinom Prijepolje, Centrom za socijalni rad i drugim ustanovama, preneo je Glas osiguranika.

Ostavite komentar