BRIGA O NAJSTARIJIMA NA DELU Vlada Srbije usvojila Strategiju aktivnog i zdravog starenja

Cilj ovog strateškog dokumenta jeste unapređenje kvaliteta života starijih građana, kroz razvijanje koncepta aktivnog i zdravog starenja.

Vlada Republike Srbije usvojila je danas, na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Strategiju aktivnog i zdravog starenja u Srbiji za period od 2024. do 2030. godine, čiji je cilj unapređenje kvaliteta života starijih građana.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić objasnila je da je osnovni koncept nove Strategije razvijanje svesti o aktivnom i zdravom starenju, odnosno jedan drugačiji pristup kada je u pitanju starenje.

Kisić je napomenula da proces starenja treba da odvojimo od različitih zdravstvenih i socijalnih pitanja i da o njemu razmišljamo kao o aktivnoj komponenti, gde pokazujemo sve svoje potencijale i iskustvo koje smo tokom života stekli, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Cilj ovog strateškog dokumenta jeste unapređenje kvaliteta života starijih građana, kroz razvijanje koncepta aktivnog i zdravog starenja.

Principi na kojima se zasniva Strategija jesu aktivno starenje, rodna ravnopravnost, međugeneracijska solidarnost, celoživotno učenje, digitalna kompetencija, edukacija o zdravstvenim, psihološkim i socijalnim aspektima starenja, kao i aktivno učešće starijih u svim procesima društvene zajednice.

Ovaj koncept podrazumeva socijalnu inkluziju starijih, koja se oslanja na znanja, a posebno na iskustvo koje su oni stekli tokom života.

Ostavite komentar