SOCIJALNE PENZIJE SVE BLIŽE Evo kada se može očekivati da zažive

Na socijalnim penzijama se sve više radi.

 

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić već godinama se bori za uvođenje garantovanih penzija za one koji su navršili 65 godina a nisu stekli pravo na penziju niti imaju imovinu od koje bi mogli da se izdržavaju, kao ni druge prihode.

 

Prema prvim procenama takvih građana je bilo oko 200.000 najviše žena iz seoskih sredina.

Ali, selekcijom i prikupljanem podataka, došlo se do pretpostavke da je ta cifra ipak znatno manja i iznosi nekoliko desetina hiljada ljudi.

Sada se ta ideja sve više razrađuje i približava pa je PUPS, stranka čiji je lider Krkobabić, tu ideju već prezentovala državnim telima.

Socijalne penzije trenutno postoje u oko 100 država, a uvedene su da bi zaštitile ljudska prava, pravo na dostojanstvo i lični integritet starijih građana.

Prema psolednjim najavama Krkobabića, ova narodna pomoć mogla bi iznositi i 150 evra, kao u nekim državama u okruženju.

Kako je kazao, PUPS nastavlja bitku za socijalno-garantovanu penziju, narodnu nadoknadu, u iznosu ne manjem od 150 evra, poput nekih zemalja u okruženju.

Oko 100 zemalja ima ovu penziju a u dve države regiona (Hrvatska i Makedonija) ona upravo toliko i iznosi.

Nju željno iščekuju svi oni koji nisu i nikada neće biti penzioneri, posebno žene, one koje žive u selima Srbije,  izjavio je on.

Ta socijalna garantovana penzija treba da bude jedna vrsta narodne nadoknade za odricanja, trpeljivost i povređeno dostojanstvo jednog broja ljudi koji nikada neće ostvariti penziju, a ceo život su marljivo radili – istakao je Krkobabić.

On je još dodao da će resorno ministarstvo već radi na prikupljanje podataka o potencijalnim korisnicima socijalne garantovane penzije.

U svetu inače postoje dva vida socijalne garantovane penzije.

Prvi je univerzalna socijalna penzija, koja je dostupna svim starijim licima bez primanja, a koja ispunjavaju starosni uslov.

Drugi vid su socijalne penzije sa proverom, dostupne siromašnim starijim licima, koja moraju da ispune više uslova, poput prebivališta, državljanstva, zarade, ukupnih prihoda, imovine…

 

2 komentara na vest “SOCIJALNE PENZIJE SVE BLIŽE Evo kada se može očekivati da zažive”

  1. Socijalne penzije, odmah, bez odlaganja za sve starije od 65 godina koji ne primaju penzije.Većina njih je marljivo radila čitav život, bez plaćenog godišnjeg odmora, bez naknade u slučaju bolesti, porodiljskog, bez plaćenih putnih trošova, bez naknade za topli obrok….zaslužuju tu naknadu, možda i više nego neki koji primaju penziju.

    Odgovori
  2. Socijalne penzije, odmah, bez odlaganja, za sve starije od 65 godina, koji ne primaju penziju.Kada se penzioniše građanin iz radnog odnosa niko ne provera njegovo materijalno stanje, dodatne prihode, ni prihode članova domaćinstva, tako da to ne treba da bude uslov za ostvarivanje socijalne penzije.

    Odgovori

Ostavite komentar