ŠTA AKO NISTE ZADOVOLJNI IZNOSOM PENZIJE KOJI STE DOBILI Pazite, ne ulazite olako u spor, možete ostati bez svega i to na duže vreme

A evo i kratkog ali preciznog odgovora iz Fonda PIO.

Jedan korisnik Fonda PIO dobio je krajem 2022. godine privremeno rešenje za starosnu penziju kojim je utvrđen akontativni mesečni iznos penzije a kojim on nije bio zadovoljan.

Zato je, kako kaže, podneo žalbu Fondu PIO radi poništaja privremenog rešenja, ali je žalba odbijena.

Nakon toga je ovaj korisnik iz Čajetine pokrenuo upravni spor podnošenjem tužbe sudu i taj proces još traje.

Njega interesuje šta se dešava sa njegovim penzijama dok traje suđenje.

Budući da Zakon o PIO kaže da „ako u roku od tri godine od dana pravosnažnosti privremenog rešenja nisu utvrđene nedostajuće činjenice i podaci, akontativni iznos penzije postaje konačan, o čemu se donosi rešenje po službenoj
dužnosti”, moje pitanje je da li u ovom slučaju privremeno rešenje ne može biti pravosnažno dok se ne završi postupak pred sudom, naveo je on.

A evo i kratkog ali preciznog odgovora iz Fonda PIO.

Rešenje o pravu na penziju ne može da postane pravosnažno dok se vodi sudski postupak, odgovorili su iz Fonda.

Naredna procedura je sledeća:

Nakon okončanja sudskog postupka, spisi predmeta se vraćaju Fondu PIO.

I tu zatim postoji više mogućnosti.

Naime, Fond je dužan da postupi po odluci suda, ili da pokrene nov postupak o pravu na penziju ili da donese konačno rešenje.

Ostavite komentar