USE I U SVOJE KLJUSE, OBEZBEDITE SAMI SEBI PENZIJU Ovo su osnovice za uplatu doprinosa koje važe do kraja godine

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznosi 40.143 dinara.

 

Ako niste sigurni da li ćete imati minimum staža za penziju (15 godina), ili jednostavno  želite da u starosti imate veće prihode, doprinose možete uplaćivati i sami.

Naime, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje to omogućava na osnovu člana 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ali, s inflacijom, i ove osnovice za uplatu doprinosa rastu pa su od januara 2024. godine u odnosu na prethodni period više za 14,6 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini).

Međutim, najniža stopa uplate i dalje je ostala pristupačna.

Naime, stopa doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje je 24 % od osnovice, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 9.634,32 do 137.632,80 dinara.

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za PIO

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Podatak o najnižoj osnovici (35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene za period X/2022 – IX/2023), objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 115/23 i primenjuje se od 01.01.2024. godine.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznosi 40.143 dinara.

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za PIO

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Podatak o najvišoj osnovici (petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene za period X/2022 – IX/2023), objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 115/23 i primenjuje se od 01.01.2024. godine.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznosi 573.470 dinara.

 

 

 

Ostavite komentar