AKO VAM JE TEŠKO PO VRUĆINI DA ODETE PO PENZIJU Ovo je važna i spasonosna vest

Penzionere koji ne mogu sami da idu po penziju, mogu to pitanje da reše na sledeći način.

Neretko se dešava da zbog bolesti penzioner ne može više samostalno da podiže svoju penziju ili da prilikom toga ima velikih problema, bez obzira da li je u pitanju trajno stanje ili pak privremeno.

Sada su, recimo, aktuelne velike vrućine koje će mnogima onemogućiti barem na neko vreme da dođu do svog novca.

U ovakvim slučajevima penzioner može dati ovlašćenja drugoj osobi radi podizanja penzionih prihoda.

orisnik penzije ili neke druge novčane naknade može da ovlasti punomoćnika da u njegovo ime prima penziju, ili neku drugu novčanu naknadu.

Punomoćje dato od strane korisnika mora biti overeno i važi do njegovog opoziva ili do kraja života penzionera, ako se opoziv ne dogodi.

Iz PIO Fonda preciziraju da, ukoliko korisnik hoće da druga osoba u njegovo ime prima penziju i (ili) novčanu naknadu, neophodno je da Fondu PIO dostavi punomoćje overeno isključivo kod javnog beležnika, odnosno notara, kao i dokaz o prebivalištu punomoćnika.

 

Ostavite komentar