NAJLAKŠE I NAJBRŽE SAZNAJTE SVE O SVOM RADNOM STAŽU I VISINI BUDUĆE PENZIJE Prijavite se na besplatan elektronski servis Fonda PIO

Objašnjeno je detaljno kako se prijaviti.

Fond PIO podseća sve buduće korisnike da uveliko funkcionišu napredni elektronski servisi Fonda “Moj staž i moja penzija” i “e-Kalkulator”.

Oni su namenjeni građanima koji žele da se informišu o stažu osiguranja ili da dobiju okvirnu projekciju visine buduće penzije.

Kako se napominje, za korišćenje ovih servisa neophodno je da imaju eID broj građana.

Objašnjeno je i kako doći do tog broja.

Za osiguranike koji nemaju eID građana, na sajtu Fonda PIO dostupan je elektronski servis „Uvid u podatke matične evidencije“, za čije korišćenje je neophodan samo PIN kod.

Uz PIN kod, koji se dobija na šalterima Fonda, jednim odlaskom u bilo koju filijalu ili službu filijale, građani mogu neograničeni broj puta da pristupe ličnim podacima u bazi matične evidencije i provere da li su ih poslodavci uredno prijavili i odjavili, da li i koliko staža osiguranja imaju evidentirano po godinama, kao i iznose zarada i doprinosa za PIO.

Evo kako to detaljno funkcioniše:

Prijava preko sajta Fonda PIO u Elektronski servis za građane obavlja se ukucavanjem podataka koji će vam biti traženi (JMBG i PIN) kao i verifikacionog koda koji pruža potpunu zaštiti podataka kojima pristupate.

PIN kod dobijate odmah podnošenjem zahteva u bilo kojoj filijali Fonda.

Radi veće sigurnosti PIN kod koji ste dobili možete zameniti za bilo koji šestocifreni broj kroz opciju promena PIN-a, koja je dostupna na elektronskom servisu dok ste prijavljeni.

Posebno se naglašava da vaš PIN kod nikako nije moguće koristiti u kombinaciji sa nekim drugim matičnim brojem.

Još jedna važna stvar je da, ako unesete pogrešan PIN kod, deset puta biće vam blokiran  automatski pristup podacima.

U tom slučaju, da biste mogli ponovo da pristupite svojim podacima,  morate se obratiti nadležnoj filijali Fonda PIO sa zahtevom za izdavanje novg PIN koda.

I, na kraju, ako izgubite ili zaboravite kod takođe se obraćate u najkraćem roku najbližoj filijali ili službi Fonda PIO kako biste podneli zahtev za izdavanje novog.

Izdavanje PIN koda je besplatno a odgovornost zbog lične zloupotrebe snosi isključivo korisnik.

 

 

 

 

Ostavite komentar