ZA OVU PENZIJU TREBA VAM MANJE GODINA U Srbiji sedam dobrovoljnih penzijskih fondova, pravo na prihod stiče sa ranije

Vrednost investicione jedinice menja se svakodnevno.

Investicione jedinice koje se kupuju uplatom doprinosa u dobrovoljnim penzijskim fondovima menjaju se svakodnevno u zavisnosti od menjanja cena hartija od vrednosti i druge imovine u koju su uložena sredstva fonda, podseća Narodna banka Srbije, u rubrici „Korisno je da znate“.

Direktorka Odeljenja za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova Milkica Radulović je istakla da su fondovi, kojih je trenutno u Srbiji sedam, u obavezi da svakoga dana objavljuju na svom sajtu vrednost investicione jedinice, a da se dnevni podaci o vrednosti investicionih jedinica svih sedam fondova takođe mogu pronaći i na sajtu NBS.

Kako je kazala, kada postanete član fonda, možete elektronskim putem izvršiti uvid u broj investicionih jedinica kojima raspolažete na svom individualnom računu na određeni dan, a iznos svojih sredstava u fondu možete izračunati tako što ćete broj investicionih jedinica kojima raspolažete na određeni dan pomnožiti sa vrednošću investicione jedinice vašeg fonda na određeni dan.

„O poslovanju fondova možete se informisati putem prospekata koje možete pronaći na sajtu društava za upravljanje tim fondovima, preko posrednika odnosno agenata prodaje, kao i putem sajta NBS. Posebno treba obratiti pažnju na informacije o investicionim politikama fondova, prinosima koje ostvaruju, nivou rizika koje fondovi preuzimaju, kao i naknadama koje se naplaćuju od člana fonda. Kada izaberete fond u koji želite da se učlanite potrebno je da sa društvom za upravljanje tim fondom zaključite tipski ugovor o članstvu koji sadrži podatke o članu, društvu za upravljanje, obvezniku uplate doprinosa i fondu“, rekla je Radulovićeva.

Ona je istakla da član fonda može biti lice koje ne uplaćuje doprinose.

„Na primer, roditelji mogu uplaćivati doprinose za decu ili poslodavci za zaposlene. Član fonda možete biti i ako niste u radnom odnosu, a ukoliko ste zaposleni raspitajte se da li vaš poslodavac uplaćuje doprinose u dobrovoljne penzijske fondove za svoje zaposlene i kakvi su uslovi članstva. Nakon zaključenja ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu možete da počnete sa uplatama doprinosa koji se evidentiraju na vašem individualnom računu kod fonda. Sredstva na vašem računu, koja štedite za budućnost, uvećavaju se uplatom doprinosa, ali i prihodom od investiranja imovine fonda“, objasnila je ona.

Doprinose, ističe, može uplaćivati i poslodavac, a mogu se ostvariti i poreske olakšice na doprinose koji se uplaćuju.

„Vaša privatna penzija ne zavisi od dužine radnog staža, već od redovnosti uplata, dužine perioda u kome vršite uplate i načina na koji se ta sredstva investiranju. Ukoliko ostanete bez posla ili prestanete da uplaćujete doprinose iz drugih razloga, ostajete i dalje član fonda, i ne gubite pravo na do tada akumulirana sredstva koja će se uvećavati po osnovu prinosa od ulaganja imovine fonda“, rekla je Radulovićeva.

Takođe, dodaje da ko nije zadovoljan poslovanjem fonda može izvršiti prenos akumuliranih sredstava u drugi fond pri čemu se naplaćuju samo stvarni troškovi prenosa sredstava, dok u slučaju smrti člana fonda akumulirana sredstva postaju predmet nasleđivanja.

„Prema odredbama važećeg zakona pravo člana dobrovoljnog penzijskog fonda na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima odnosno pravo na isplatu privatne penzije stiče se sa navršenih 58 godina života, s tim da pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima može da se ostvari i ranije u slučaju trajne nesposobnosti za rad“, navela je ona.

1 komentar na vest “ZA OVU PENZIJU TREBA VAM MANJE GODINA U Srbiji sedam dobrovoljnih penzijskih fondova, pravo na prihod stiče sa ranije”

Ostavite komentar