KOLIKA JE NOVČANA NAKNADA ZA TELESNO OŠTEĆENJE Ne zavisi od vrste povrede, već od procenta oštećenja

Evo kako se utvrđuje stepen telesnog oštećenja.

Čitalac iz Užica koji ima 56 godina i pet godina je u invalidskoj penziji zbog povrede na radu i to teške povrede kičme, interesovao se na koji način se može proceniti stepen telesnog oštećenja za njegovu, konkretnu povredu.

On se, istovremeno, interesovao i kolika je novčana naknada za taj stepen oštećenja, kojim pravilnikom je to regulisano i kome treba da se obratim.

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje može se ostvariti za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću i ako telesno oštećenje iznosi najmanje 30 procenata.

Visina novčane naknade za telesno oštećenje ne zavisi od vrste povrede već se određuje u zavisnosti od procenta telesnog oštećenja koje može biti u rasponu od 30 do 100 odsto i koji utvrđuje lekarska komisija Fonda PIO na
osnovu pregleda i medicinske dokumentacije.

Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje podnosi se nadležnoj filijali Fonda uz priloženu medicinsku dokumentaciju i ostala dokumenta koja su navedena na obrascu zahteva.

Inače, visina novčane naknade za telesno oštećenje trenutno iznosi 12.462,67 dinara i određuje se, kao što smo naveli, u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja, od 30 do 100 odsto od te sume.

1 komentar na vest “KOLIKA JE NOVČANA NAKNADA ZA TELESNO OŠTEĆENJE Ne zavisi od vrste povrede, već od procenta oštećenja”

  1. Invalid sam 100%,nemam bubrege i tri puta nedeljno se dijaliziram.Rešenje za primanje na ime telesnog oštećenja je na trinaest hiljada međutim Centar za socijalni rad u Prokuplju isplaćuje mi negde oko 9 000 din. zadnjih nekoliko meseci,ko uzima tu razliku i kako može da se smanji suma bez drugog rešenja.Kako da ostvarim svoja prava,kome da se obratim?

    Odgovori

Ostavite komentar