DO PENZIJE MOŽETE DOĆI I PREKO ČLANA 15 ZAKONA O PIO Šta znači famozna odredba detaljno odgovaraju iz Fonda, a možda baš tu leži rešenje za kojim tragate

Na mnogobrojna pitanja vezana za mogućnost odlaska u penziju odgovaraju iz Fonda PIO.

Mnoga se svode baš na korišćenje člana 15 pa iz Fonda detaljno navode na koje slučajeve se on sve odnosi.

Lica koja nisu obavezno osigurana, odnosno nisu korisnici prava na penziju, starija su od 15 godina i imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije mogu se uključiti u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, kaže se u ovoj odredbi PIO zakona.

Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a pravo na zahtev može se steći najranije 30 dana pre podnošenja zahteva.

Svojstvo osiguranika prestaje danom za koji se lice u zahtevu opredeli ili ako doprinos ne plati u roku od šest meseci od dana dospelosti kada mu svojstvo prestaje najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.

Podnošenje zahteva za sticanje prava na starosnu, prevremenu starosnu penziju odnosno invalidsku penziju smatra se zahtevom za prestanak ovog svojstva osiguranika, ukoliko su ispunjeni uslovi za sticanje ovih prava.

Zahtev za uključivanje u obavezno osiguranje kao i Zahtev za prestanak svojstva osiguranika po čl.15 može se podneti lično u Fondu PIO, putem pošte ili preko e-Šaltera.

Prilikom podnošenja zahteva lice bira jednu od 13 ponuđenih osnovica na koju će plaćati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. U toku trajanja osiguranja odabrana osnovica se može na zahtev promeniti u višu ili nižu.

Osnovice su određene u procentu od prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u prethodnih 12 meseci, a najniža je 35% od tog iznosa dok je najviša 500%.

Doprinos se plaća po stopi od 24 % na odabranu osnovicu do 15. u svakom mesecu za prethodni mesec.

Iznos osnovica se određuje početkom svake kalendarske godine, a lica uključena u obavezno osiguranje su dužna da se sama informišu o novim iznosima u nadležnoj filijali ili preko sajta Fonda PIO.

Ova vrsta osiguranja prestaje po sili zakona ukoliko lice postane obavezno osigurano u svojstvu zaposlenog, osiguranika samostalnih delatnosti ili osiguranika poljoprivrednika. Ukoliko se to desi Fondu se podnosi zahtev za povraćaj više plaćenih doprinosa po osnovu uključivanja u obavezno osiguranje ukoliko je do toga došlo. Za ponovno uključivanje u obavezno osiguranje potrebno je podneti novi zahtev.

 

A evo kako to sve izgleda u praksi i na koje stvari morate obratiti pažnju 

 

Ukoliko ste, na primer, ostali bez posla i želite da nastavite neko vreme sami da uplaćujete staž, ta mogućnost postoji pri čemu možete da izaberete jednu od 13 ponudjenih osnovica.

Osnovice se menjaju početkom godine i važe celu godinu. Obavezno osiguranje po ovom osnovu može trajati onoliko koliko Vi želite. Neophodno je redovno uplaćivati doprinose za vreme trajanja ovog osiguranja, jer u protivnom period osiguranja za koji nisu plaćeni doprinosi ne može se priznati u staž. Da biste se uključili u obavezno osiguranje po članu 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju potrebno je da podnesete zahtev nadležnoj filijali.

Ukoliko vam tokom ovakvih uplata ponestane finansijskih sredstava i primorani ste da prekinete plaćanje neko vreme, to nije kraj.

U ovakvoj situaciji ne možete biti oslobođeni obaveze plaćanja doprinosa, jer je ta obaveza utvrđena pravosnažnim rešenjem, već je potrebno da nadležnoj filijali Fonda podnesete zahtev za prestanak osiguranja po ovom osnovu, pri čemu će Vam svojstvo osiguranika prestati sa danom za koji se opredelite u zahtevu.

Ako se doprinos ne plati u roku od 6 meseci od dana dospelosti, svojstvo osiguanika prestaje najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen, Rešenje o prestanku svojstva osiguranika po ovom osnovu donosi se po službenoj dužnosti, po dobijanju potvrde od finansijske službe da lice nije platilo doprinos u roku 6 meseci od dospelosti.

Ovi osiguranici ne mogu da izvrše naknadne uplate doprinosa za period za koji doprinos nije plaćen 6 meseci od dana dospelosti.

Mnogi se interesuju i da li uključivanjem u osiguranje po čl. 15 odnosno ako sami uplaćuju doprinose, istovremeno regulišu i zdravstveno osiguranje.

Ali, to nije slučaj. Naime, član 15 Zakona o PIO ne odnosi se na zdravstveno osiguranje već samo na penzijsko osiguranje.

Ukoliko želite i zdravstveno da se osigurate, obratite se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, poručuju.

 

Ima i specifičnih situacija

 

Jedan od budućih korisnika Fonda kaže da je pre godinu i po dana ostao bez posla i podneo zahtev da mu se prizna pravo da uplaćujem doprinose po čl.15. Dobio sam rešenje i na osnovu tog rešenja sam vršio uplate. U međuvremenu sam nekoliko puta radio po mesec dana, i to po ugovoru o delu, tako da me interesuje da li je to od uticaja na pravo koje mi je priznato po čl.15?

Kako kažu iz Fonda, osiguranje po članu 15. automatski prestaje kada neko lice radi po ugovoru o delu ili drugom ugovoru na osnovu koga se prima ugovorena naknada. Ukoliko je lice nastavilo da plaća doprinose po članu 15. i u periodu kad je obavljao poslove po ugovoru, to lice može podneti zahtev za povraćaj doprinosa koje je platio po članu 15. za taj period. Za ponovno uključivanje u obavezno osiguranje po članu 15. (nakon prestanka osiguranja po osnovu obavljanja ugovorenih poslova) mora se podneti novi zahtev.

Lekar, koji radi četiri godine u državnoj ustanovi, planira uskoro da da otkaz radi odlaska u inostranstvo, ali ga zanima da li postoji mogućnost da samostalno uplaćuje doprinos za penzijsko osiguranje.

Sa vašeg sajta sam preuzeo obrazac zahteva za sticanje svojstva osiguranika po članu 15, ali nisam siguran šta u mom slučaju treba da podnesem od dokumenata koji su navedeni na kraju zahteva, pitao je on.

A precizan odgovor glasi da uplatu doprinosa po čl. 15 Zakona o PIO koriste osiguranici koji se nalaze van osiguranja, sa prebivalištem u Srbiji.

Ovaj vid osiguranja je moguć ukoliko u inostranstvu ne budete bili radno angažovani, odgovorili su.

Ukoliko ćete biti radno angažovani u državi sa kojom Srbija ima potpisan Sporazum o socijalnom osiguranju, prijavu na osiguranje i plaćanje poreskih obaveza po tom osnovu obavlja inostrani poslodavac i taj staž osiguranja se računa u ukupan staž prilikom ostvarivanja prava na penziju. Ako se radi o državi sa kojom nemamo potpisan sporazum, možete da podnesete Zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika po osnovu zaposlenja u inostranstvu, ako za to vreme niste obavezno osigurani kod inostranog nosioca osiguranja, naveli su iz Fonda.

Da li mogu samostalno da uplatim staž za period za koji nisam bio zaposlen da bih obezbedio kontinuitet u stažu – pitao je još jedan zainteresovani budući penzioner.

Međutim, kako kažu u Fondu, ova opcija nije zakonski omogućena jer u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja ne postoji institut otkupa ili dokupa staža.

To znači da se doprinosi ne mogu retroaktivno uplatiti za period za koji nije postojala prijava na osiguranje, niti se staž može dokupiti za ubuduće, jednokratnom uplatom doprinosa.

 

 

Ostavite komentar