ŠTA AKO VAM ZA PENZIJU SAMO 1 GODINA STAŽA NEDOSTAJE Fond PIO obaveštava šta treba da uradite

Čitateljka kaže kako ima nepunih četrnaest godina staža a trenutno i nije u radnom odnosu.

Jedna čitateljka, rođena 1960. godine koja 2024. ispunjava po godinama uslov za starosnu penziju ipak ne može da ode u nju.

Kako kaže, ima nepunih četrnaest godina staža a trenutno i nije u radnom odnosu.

Ako ne uspem da nađem posao i ispunim još tu jednu godinu staža, da li mogu da dokupim staž koji nedostaje da bih imala pravo da se penzionišem, pitala je ona zabrinuto.

Iz Fonda PIO objasnili su da, prema važećim propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nije moguće dokupiti staž, odnosno nije moguće jednokratnom uplatom doprinosa nadomestiti staž do uslova za penziju, a to je najmanje 15 godina staža.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, tačnije odredbama člana 15, omogućeno je da građani sami uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Sva lica koja su na ovaj način uključena u osiguranje, u periodu njegovog trajanja ostvaruju staž osiguranja koji je izjednačen sa drugim osnovama osiguranja i uračunava se kako za sticanje uslova za penziju, tako i za utvrđivanje mesečnog iznosa penzije. Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a na zahtev lica može se steći najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Doprinosi po ovom osnovu se uplaćuju mesečno na jednu od 13 ponuđenih osnovica a detaljnije se čitateljka o visinama osnovice možete informisati na zvaničnom sajtu Republičkog fonda PIO www.pio.rs ili odlaskom u neku od filijala.

U toku trajanja osiguranja moguće je podneti zahtev za izmenu osnovice osiguranja na osnovu koje se obračunava doprinos, a prestanak osiguranja utvrđuje se takođe na zahtev stranke.

Dakle, čitateljka nedostajući staž može ili da uplaćuje sama u narednih godinu dana mesečno ili da još nekim zaposlenjem dopuni staž i ode u penziju.

1 komentar na vest “ŠTA AKO VAM ZA PENZIJU SAMO 1 GODINA STAŽA NEDOSTAJE Fond PIO obaveštava šta treba da uradite”

Ostavite komentar