STARIJE OSOBE ŽRTVE NASILJA Najčešći nasilnici su članovi porodice, ostaju neprijavljeni i neotkriveni a evo čime se sve služe

"Sin me maltretira i psihički uništava", ispričala je jedna starica.

Projekt ‘puSHEd’ koji je poslednje dve godine sprovodilo udruženje B.a.B.e završen je.

Cilj mu je bio prevencija i suzbijanje nasilja prema ženama starije dobi.

Na završnoj konferenciji istaknuto je da su nasilnici najčešće članovi porodice, zbog čega mnoge starije žene nasilnike ne prijavljuju.

Ipak, njih 17 posto doživi neki oblik nasilja.

U većini slučajeva nasilnici su muškarci, a nasilje je najčešće emocionalno i ekonomsko, a manje fizičko.

Zahvaljujući projektu, kažu, žene su se počele otvarati i prvi put su progovorile o nasilju koje su doživele.

O tomu je posvedočila i jedna penzionerka.

– Sve što smo zaradili radom u tuđini smo ulagali u te odvojene objekte, svako svoj ulaz.

Sada je nastala situacija da me vlastiti sin maltretira i psihički uništava, počelo je zatvaranjem vode, zatvaranjem ulaza u dvorište.

Sva moja ljudska prava mi gazi i uništava. Meni je lično ovo sve što vam pišem toliko sramotno i ponižavajuće, rekla je za Vijesti.hrt prenoseći reči starije žene savetnica narodnog pravobranioca,  Silvija Trgovec Greif.

Najčešće je reč o porodičnim nasilnicima i zbog toga ih žene starije životne dobi ne prijavljuju, iako njih više od 17 posto doživi neki oblik nasilja.

Podaci MUP-a pokazuju da je lani prijavljeno više od 900 slučajeva nasilja nad starijima, pri čemu su žrtve uglavnom žene.

– Nasilje koje kod starijih prepoznajemo da je izraženije je definitivno ekonomsko i emocionalno nasilje, puno manje nego fizičko.

Uglavnom se radi o muškom članu koji čini to nasilje, bilo nad majkom, bilo nad ocem, kazala je Željka Barić, upravnica Doma za decu i odrasle žrtve nasilja u porodici ‘Duga-Zagreb’.

Žene počele govoriti o nasilju koje su doživele

Udruženje B.a.B.e sprovelo je projekat ‘puSHEd’ za suzbijanje i prevenciju nasilja nad ženama starije životne dobi, koji je trajao 24 meseca.

„Nakon što smo održali javnu kampanju, koja je uključivala TV spot, primili smo jako veliki broj prijava i žene su se zapravo osnažile i prvi put počele pričati o nasilju koje su doživele, znači nisu sve prijavile, ali su napravile taj korak da nekome po prvi put ispričaju o tome“, kazala je Marina Gombar, upravnica projekta puSHEd iz udruženja B.a.B.e.

Ukazali su i na sve učestalije finansijsko nasilje.

Naime, deca dižu kredite na penziju roditelja, a kredite ne vraćaju pa dolazi do zaplene.

Isto se događa i s neplaćanjem alimentacije pa se ta obaveza onda prenosi na dedove i bake.

Novih zaplena nad penzijama za izdržavanje unuka više ne bi smelo biti, nakon zakonskih izmena, piše Mirovina.hr.

 

Ostavite komentar