CRKVENI BRAK I PENZIONA PRAVA Da li bi u tom slučaju imali pravo na porodičnu penziju?

Zainteresovana stranka navela je da ima sklopljen brak, ali samo u crkvi, a ne i u opštini.

Iz PIO Fonda svakoga dana odgovaraju na pitanja svojih sadašnjih i budućih korisnika, a jedno od interesantnih stiglo je iz Aranđelovca.

Zainteresovana stranka navela je da ima sklopljen brak, ali samo u crkvi, a ne i u opštini.

„I dalje smo u braku. Da li se crkveni izvod iz matične knjige venčanih može uzeti kao validan dokaz (postoje izjave kumova i sveštenika), da se bespotrebno ne bi vodio vanparnični postupak za dokazivanje postojanja vanbračne zajednice. Koliko mi je poznato, u nekim zemljama se ovakav brak priznaje“, glasi ovo pitanje.

Prema izmenama i dopunama Zakona o PIO, vanbračna zajednica je izjednačena sa brakom, tj. porodičnu penziju, pored supružnika, može da ostvari i vanbračni partner, odgovaraju iz PIO Fonda.

Zakonom je predviđeno da je za dokazivanje postojanja vanbračne zajednice validna samo pravnosnažna sudska odluka kojom je utvrđeno postojanje vanbračne zajednice.

Budući da niste uvedeni u opštinske matične knjige venčanih, u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja moraćete, u sudskom postupku, da dokažete status vanbračne
zajednice, napominju iz Fonda.

Ostavite komentar